Telefon   +48 602 480 295

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie znaczenie ma recykling tworzyw sztucznych?

ręce trzymające znaczek resyklinguTworzywa sztuczne wytwarzane są z polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych. Ze względu na niskie koszty produkcji, mają bardzo duży udział w branży przetwórczej. Niestety, ich podstawową wadą jest długi czas rozkładu i tym samym negatywny wpływ na środowisko naturalne. Z tego powodu tak ważny jest recykling tworzyw sztucznych, umożliwiający ponowny przerób wyrobów polimerowych. Podstawowym procesem recyklingu jest sortowanie tworzyw sztucznych na podstawie kodów, opracowanych w latach 80. przez Society of the Plastics Industry Inc.

Wyprodukowaliśmy ponad 8 miliardów ton tworzyw sztucznych

Od lat 50. XX wieku na świecie zostało wyprodukowanych ponad 8 miliardów ton tworzyw sztucznych. Zdecydowana większość z nich występuje w postaci opakowań oraz artykułów gospodarstwa domowego. Szacuje się, że recykling stanowi tylko 30% procesu przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Warto mieć na uwadze, że tworzywa sztuczne to zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, a niski poziom recyklingu generuje straty dla gospodarki i środowiska. Produkcja tworzyw sztucznych przyczynia się do uwalniania w atmosferę niemal 400 milionów ton CO2. Większość tworzyw sztucznych nie jest biodegradowalna. Przyczynia się do zanieczyszczania wód i gleb substancjami trującymi, uwalnianymi w wyniku powolnego procesu rozkładu. Do oceanów trafia rocznie ponad 8 milionów ton plastiku, zakłócającego funkcjonowanie organizmów morskich, które masowo wymierają. Generuje to potężne straty finansowe dla gospodarek światowych. Co więcej, mikrocząsteczki plastiku dostają się do organizmów ryb, które są przecież jednym z podstawowych rodzajów pożywienia człowieka. Mikrocząsteczki tworzyw sztucznych trafią również na pola, na których uprawiane są rośliny dla przemysłu spożywczego.

Materiały opakowanie z tworzyw sztucznych są obecne w każdej sferze naszego życia ze względu na swoją wytrzymałość, funkcjonalność i estetykę. Należy jednak pamiętać, że konsumpcja wyrobów plastikowych musi być uzupełniona ich segregacją i recyklingiem. Regulacje prawne w krajach UE sukcesywnie zmierzają do ograniczenia produkcji wyrobów polimerowych. Zgodnie z europejską dyrektywą do 2030 roku wszystkie wyprodukowane odpady z tworzyw sztucznych muszą nadawać się do recyklingu. Oznacza to, że zapotrzebowanie na przemysłowe linie do recyklingu tworzyw sztucznych tworzyw sztucznych zwiększy się. Ich zastosowanie nie tylko zmniejsza ilość odpadów i zużycie surowców naturalnych, ale również ma celu maksymalne zwiększenie wydajności odzysku.

Recykling oszczędza energię, surowce i środowisko naturalne

Recykling to ważny element gospodarki krajów rozwiniętych, w których prężenie rozwijają się przedsiębiorstwa, zajmujące się przetwarzam odpadów. Stałe dążenie państw członkowskich UE do ekologicznego modelu biznesu jest jedną ze strategii zrównoważonego rozwoju. Linie do recyklingu tworzyw sztucznych pozwalają ponownie je wykorzystać w postaci wyrobów wtórnych i wysokokalorycznego źródła energii. Nie zapominajmy, że tworzywa sztuczne są pochodną ropy naftowej. Przykładowo, regranulacja butelek PET pozwala uzyskać surowiec wtórny do produkcji odzieży sportowej, namiotów i butów. Recykling tworzyw sztucznych dzieli się na materiałowy, chemiczny i termiczny.

Recykling materiałowy opiera się na gromadzeniu, segregacji i oczyszczaniu odpadów do ponownego wykorzystania. Najczęściej stosowany jest w odniesieniu do folii i butelek plastikowych. W specjalnych maszynach do regranulacji tworzyw sztucznych, odpad mielony jest na płatki i powstaje z niego regranulat oraz recyklat, mogące zostać wykorzystane do produkcji nowych wyrobów. Recyklingiem materiałowym objęte są odpady z termoplastycznych tworzyw sztucznych, jak PE, PP, PS, PET, PVC. Linie do materiałowego recyklingu tworzyw sztucznych obejmują takie procesy, jak sortowanie, oddzielanie ciał obcych, rozdrabnianie, mielenie czyli regranulację, suszenie oraz wytwarzanie półwyrobów z odzyskanego surowca.

Recykling chemiczny i termiczny z kolei polegają na rozpadzie polimeru pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku reakcji chemicznej na związki małocząsteczkowe, z których można następnie otrzymać czysty polimer. Odpady polimerowe można również częściowo utlenić pod wpływem wysokiego ciśnienia i otrzymać w ten sposób benzynę oraz olej opałowy. Odpady z tworzyw sztucznych można nie tylko poddawać recyklingowi, ale również spalać do celów energetycznych, składować na nieprzepuszczalnych podłożach oraz koksować, czyli przerabiać na żywice utwardzalne.